12 stycznia 2019

3 składniki skutecznego czytania

Czytanie

Najkrócej można określić trzy wyłonione aspekty umiejętności czytania i pisania poprzez pytania:

  • aspekt I – techniczny – jak? – (technika czytania i pisania)
  • aspekt II – semantyczny – co? – (czytanie ze zrozumieniem)
  • aspekt III – krytyczno-twórczy – po co?- (czytanie krytyczne i twórcze).

Analizując literaturę zauważa się, że większość autorów charakteryzuje czytanie jako działalność wieloczynnikową, polegającą na: spostrzeganiu i  wyrażaniu znaków graficznych; rozumieniu treści tekstu; włączaniu znaczenia odbieranych symboli do posiadanego doświadczenia.

Zwrócenie szczególnej uwagi na rozumienie znaczenia słów jako istoty czytania, to charakterystyczna cecha amerykańskich definicji czytania, na przykład M.A. Tinker porównuje czytanie z procesem rozwiązywania problemów w matematyce.

Wyrazem takiego stanowiska są określenia czytania jako procesu myślowego. Sądzi się więc, że w procesie czytania współdziałanie analizatorów (wzroku, słuchu, kinestetycznego) łączy się ściśle z wieloma operacjami myślowymi, które wpływają na prawidłową analizę i syntezę informacji, ich przetworzenie oraz skojarzenie z posiadanym doświadczeniem.

BIBLIOGRAFIA:

  1. A. Brzezińska (red.): Czytanie i pisanie nowy język dziecka. W-wa 1987, WSiP
  2. E. Malmquist: Nauka czytania w szkole podstawowej. W-wa 1987, WSiP
  3. W. Okoń: Słownik pedagogiczny. W-wa 1984, WSiP
  4. W. Pomykało (red.): Encyklopedia pedagogiczna, W-wa 1993, Fundacja INNOWACJA
  5. M.A. Tinker: Podstawy efektywnego czytania. W-wa 1980, WSiP
  6. B.Wilgocka-Okoń (red.): Wychowanie przedszkolne. W-wa 1981, WSiP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *