12 stycznia 2019

4 etapy prowadzące do pełnego zrozumienia tekstu

Czytanie

Oto 4 składowe czytania na które warto zwrócić uwagę
i wzmacniać je podczas pracy z kolejnymi tekstamizrzut-ekranu-2019-01-11-o-09-36-48


1. Wydobywanie słów z pamięci – czytając, odwołujemy się do naszego językowego doświadczenia i czynność ta jest bardziej biegła, gdy posiadamy rozleglejszy zasób słów;2. Wyprowadzanie znaczenia słów z kontekstu – nie zawsze musimy znać znaczenie słowa, naturalną czynnością jest wnioskowanie o jego znaczeniu poprzez kontekst, który tak naprawdę precyzuje znaczenie słów, nierzadko jednoznacznych;

3. Rozumienie myśli zawartej w tekście – jest to podstawowa czynność rozumienia, która decyduje o poprawności odczytania tekstu, oczywiście, jeśli myśl zawarta w tekście jest przekazana w sposób spójny, logiczny i niebudzący wątpliwości, co jest niestety rzadkim talentem, ale pozwalającym na rozwijanie czytania krytycznego;

4. Reprezentowanie tekstu w postaci modeli umysłowych – umiejętność ta pozwala obcować z tekstem oraz twórczo go przekształcać, co jest podstawą twórczego czytania.

R. J. Sternberg, Psychologia poznawcza, Warszawa 2001, s. 118-119. 11 J. C. Ziegler, U. Goswami, Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory, “Psychological Bulletin” 2005,
Vol. 131, No. 1, 3-29. 305