12 stycznia 2019

Profesor Ryszard Więckowski wyróżnia trzy poziomy rozumienia tekstów

Czytanie

poziom I – uczniowie wyodrębniają konkretne fakty i zdarzenia, zapamiętują je i odtwarzają na polecenie nauczyciela;   poziom II – w czytanym tekście uczniowie wyodrębniają związki przyczynowo-skutkowe między faktami i zdarzeniami;   poziom III – uczniowie potrafią wyodrębnić ideę utworu (myśl przewodnią).

Czytaj dalej

12 stycznia 2019

4 etapy prowadzące do pełnego zrozumienia tekstu

Czytanie

Oto 4 składowe czytania na które warto zwrócić uwagę i wzmacniać je podczas pracy z kolejnymi tekstami 1. Wydobywanie słów z pamięci – czytając, odwołujemy się do naszego językowego doświadczenia i czynność ta jest bardziej biegła, gdy posiadamy rozleglejszy zasób słów; 2. Wyprowadzanie znaczenia słów z kontekstu – nie zawsze musimy znać znaczenie słowa, naturalną […]

Czytaj dalej

12 stycznia 2019

3 składniki skutecznego czytania

Czytanie

Najkrócej można określić trzy wyłonione aspekty umiejętności czytania i pisania poprzez pytania: aspekt I – techniczny – jak? – (technika czytania i pisania) aspekt II – semantyczny – co? – (czytanie ze zrozumieniem) aspekt III – krytyczno-twórczy – po co?- (czytanie krytyczne i twórcze). Analizując literaturę zauważa się, że większość autorów charakteryzuje czytanie jako działalność […]

Czytaj dalej

12 stycznia 2019

Spowalniacze Czytania ….

Czytanie

1. Brak strategicznego i celowego podejścia do czytania 2. Emocje i Presja na “wynik” , nadmierne ocenianie 3. Brak świadomego sterowania swoją uwagą i koncentracją 4. Brak Rytmu 5. Brak aktywnego udziału wyobraźni przy czytaniu 6. Nieodpowiedni stan umysłu

Czytaj dalej

12 stycznia 2019

Po co Czytamy?

Czytanie

Jakie mamy motywacje jako czytelnicy? Głównie czytamy po to aby Poszukiwać praktycznych porad i wskazówek 61% Odwiedzić portal społecznościowy 60% Poszukiwać informacji związanych z pracą lub nauką 53% Korzystać z internetowej encyklopedii 52% Czytać prasę lub wiadomości w internecie 51% Oglądać w internecie filmiki 51% Ściągać bezpłatne treści 32% Oglądać seriale albo słuchać muzyki w […]

Czytaj dalej

12 stycznia 2019

7 podstawowych potrzeb każdego czytelnika

Czytanie

Do podstawowych potrzeb czytelniczych zalicza się: 1.potrzeba estetyczna- wzruszeń, doznań emocjonalnych, 2.potrzeba wzorów zachowań – poszukiwanie rozwiązań własnych problemów życiowych, 3.potrzeba tożsamości – poszukiwanie postaw podobnych do postaw biografii czytelnika, 4.potrzeba informacji o świecie zewnętrznym, 5.potrzeba kompensacji – ucieczka w “świat urojony” – przyjmowanie na siebie ról i zadań przeciwnych do tych które przeżywa się […]

Czytaj dalej